WAT IS HIERDIE ?

Dit is simbole.

WIE GEBRUIK HULLE?

Hulle word deur 'n aantal kultuurgroepe in Sentraal-Afrika gebruik.

WAT SÊ HIERDIE TEKENS?

In Lyuba verteenwoordig drie sirkels die Opperwese, die Son en die Maan. Hierdie kombinasie van sirkels simboliseer die voortdurende kontinuïteit van lewe. Daar word algemeen geglo dat baie primitiewe kulture bang is vir die elemente, maar in werklikheid put Afrika-volke krag uit die kontinuïteit van die natuur, sy konstante siklus van seisoene en die verandering van dag en nag.

Die tweede beeld simboliseer die vereniging van alle wesens en bevestig dat alles in die Heelal met mekaar verbind is. Veral die volke van Afrika het 'n noue verhouding met die natuur gehad.

Die knoop is volgens Yake 'n ander vorm van uitdrukking van die vereniging van die wêreld en sy wesens. In yak-kultuur word hierdie simbool gebruik om 'n persoon se huis en eiendom te beskerm.

WAARVOOR WORD TEKENS GEBRUIK?

In Afrika-kulture kan die wêreld geïnterpreteer word deur 'n stelsel van tekens en simbole te gebruik. Die persoon interpreteer hierdie simbole en gee hulle 'n naam. Dit word ook as 'n simbool geïdentifiseer. In hierdie uitstalling het die ontwerper besluit om hierdie simbole te gebruik om verskillende afdelings te koppel om hul idee van eenheid te weerspieël.

HOE VERSKIL HIERDIE SIMBOLE VAN DIE ALFABET?

Soos letters, kan hierdie karakters in 'n boodskap gekombineer word. Baie bly egter onsigbaar, en die verhaal kan op verskillende maniere geïnterpreteer word, afhangende van die verbeelding van die leser. In baie Afrika-kulture is die woord wat van geslag tot geslag oorgedra is meer heilig as die Skrif.

HOE WORD DIE SIMBOLE GESKEP?

Die beeldhouer gebruik 'n beitel om hierdie simbole te skep. Elke simbool in die boom het 'n betekenis.

WAT DOEN DIE SIMBOLE?

Die simbole is magies. Hulle dra boodskappe aan die lewende wêreld oor en dien as skakel met voorouers of die bonatuurlike wêreld.

Jy resenseer: Afrika-simbole

Adinkar grafiese simbole

Simbole adinkra Ashanti (asante - "verenig ...